۱۳۹۰ شهریور ۲, چهارشنبه

فلسفۀ سکسی چادر مشکی!در پی هجمۀ ویژه نامۀ خاتون به چادر مشکی، و دفاع مراجع تقلید و ائمّۀ جمعه از این اصل اصلی دین (که دیگر اصول دین در برابرش پشم است!)، ما هم تحقیقکی در این زمینه کرده ایم که نتیجه اش تقدیم می شود:
شنیدستی که خاتونی موقــّر                گرفتش گشتِ امنیت مکرّر؟
نه این که مو و زلفش دیده می شد         و یا که قوس کونش دیده می شد
حجاب کامل و مستحکمی داشت           ولی رنگ حجابش موردی داشت
که چادر، برترینش مشکی اش بود        هر آن کس گـُل گـُلی سرکرد، لـَش بود

چنین گوید مکارم، مرجع دین               که فتوایش رَوَد تا چین و ماچین:
« سیاهی رنگِ اسلام و ائمّه است         حجابِ خوار و مادر، خاله، عمّه است
سیاهی رنگِ قرآنی بباشد                    وزین رو پشم کُس مشکی بباشد
حجاب کُس بُوَد پشم ِ سیاهی                به سان ِ بیشه ای بر گردِ چاهی
و شیر ِ بیشه باشد شوی ِ خاتون           بدرّد تشنه ای کو زد شبیخون! »

ایا یاری که هستی تو سکولار              سیاهی را بُوَد اسرار بسیار
شنیدستی که مشکی رنگ عشق است؟    بدان عشقی! که ضمناً رنگ عیش است
سیاهی در فـَشِن هم رنگ اصلی است     که رنگ شورت وکرستهای سکسی است
برازنده لباس هرچه ماه است               سیاه اندر سیاه اندر سیاه است
بُوَد سوپرمُدل آن یار عشقی                 که چادر، شورت و پشمش هر سه مشکی
نمیریم و ببینیم آن زمان را                  که هر کس خود گزیند جامه اش را
« پری رو تاب مستوری ندارد »          که زوری تن کـُنـَد، زودی درآرد
 

قیژک کولی
شهریور ١٣٩٠

۱ نظر:

  1. خیلی‌ عالی‌، طبق معمول، لینک میفرستی یک ندائی بده که با اشتیاق رای مثبت تقدیم بشه، یولداش:)))))))))

    پاسخحذف