۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

علوم اسلامی جایگزین علوم انسانی غربی!


در پی تصمیم اخیر برخی دانشگاهها به حذف علوم انسانی غربی، وزارت علوم دروس اسلامی جایگزین زیر را به دانشگاهها پیشنهاد داده است:

مبانی پنج گانۀ منطق اسلامی سنتی: شمشیر - تیر و کمان – نیزه – چماق - سنگ و کلوخ
مبانی هفت گانۀ منطق اسلامی نوین: باتوم – شوکر - شیشه نوشابه – گاز اشک آور - جرثقیل – گلوله - هکینگ
تاریخ سفسطۀ اسلامی: از امام صادق تا امام خامنه ای
روشهای تشرف به دین مبین اسلام ١ – مخصوص
زنان زیبارو
روشهای تشرف به دین مبین اسلام ٢ – مخصوص
کودکان بی مو
سیری در تاریخ کوبیدن میخ کلفت اسلام در سه کنج بلاد کفر

مبانی مهدیلوژی و دجّال شناسی
اصول چاه شناسی – جمکران، ویل، و نفت
دینامیک و آیرودینامیک ظهور
معادلات دیفرانسیل حرکت پرتابی امام زمان از ته چاه جمکران
احکام توقف و تداوم جماع در لحظۀ ظهور
تئوری لواط در اثنای ظهور
روشهای بالینی تسریع ظهور
کارگاه احضار امام زمان

وصیتنامۀ آیندۀ امام خامنه ای
گزیدۀ کاف شینهای داهیانۀ مقام معظم رهبری
مجموعۀ هایکوهای عارفانۀ مقام معظم رهبری
فرازهایی از اسب سواریهای ماهرانۀ مقام معظم رهبری
تاریخ انقلاب اسلامی – ویرایش شانزدهم
پاتولوژی فتنه
روشهای جرّاحی غدد فتنه گر

هیدرولیک غسل و وضو
مکانیک خاک تیمّم
دینامیک جریان گوز در هوا و آب و مکانیسمهای ابطال نماز و وضو
پدیدارشناسی جنابت و غسلهای مربوطه
مبانی هنرهای دستی و تجسّمی ١ – استمنا
مبانی هنرهای دستی و تجسّمی ٢ – استشها
کاربرد رایانه در هنرهای دستی و تجسّمی

تفسیر موضوعی حلیة المتــّـقین ١– شکم
تفسیر موضوعی حلیة المتــّـقین ٢– زیر شکم
مبانی مالش و گایش و زایش اسلامی
گایولوژی پیشرفتۀ اسلامی

رمل و اصطرلاب ١
رمل و اصطرلاب ٢
سُم شناسی اجنـّه
روانشناسی اجنـّه
معارف رمّالی و مبانی جن گیری
رمّالی و جن گیری پیشرفته و روشهای ارتزاق از مدفوع
مبانی جماع با اجنـّه

روشهای صیغه یابی
شناخت بازار بورس صیغه، متعه و مشتقات در قم و مشهد
روشهای بیشینه سازی جماع با صیغه، برای برادران
مدیریّت جماع ِ همزمان با زوجات متعدّده
روشهای عینی ارزیابی مهر و نفقه
آیین صیغگی برای خواهران
کارآموزی صیغه یابی – مشهد / قم

مبانی تحلیل طلاق سه گانه
کشف و استخراج زوجات مطلــّـقه و سه طلاقه
اخلاق محلــّلی
بیشینه سازی جماع در فاز محلــّلی

جغرافیای ذ َکـَر
توپولوژی خایه ها
متدولوژی ختنه
دینامیک نعوظ
مبانی استبرا
ختنه سوران در صدر اسلام
خودآموز ختنه
کارآموزی – ختنۀ نامسلمانان تازه مشرّف شده به دین مبین

توپولوژی فـَرْج
روشهای صعود به جبل الزّهره
مبانی طـَبَق زنی و مُساحقۀ اسلامی
سیر مُساحقه در اسلام
ماشین آلات سنتی مُساحقه – چرمینه گری و مچاچنگ سازی
ماشین آلات مدرن مُساحقه – الکتریکی وهوشمند
بهینه سازی مساحقۀ گروهی
مسابقۀ مساحقه برای جایزۀ فاطی کماندو – حوزۀ علمیه خواهران

هندسۀ مقعد
مکانیک ماتحت
تـُف شناسی
اصول ترکیب گلاب و وازلین و عطر مشهدی
مکانیک سیّالات لیز و اَبَرلیز
مبانی وَطی از دُبُر – گرایش تر
مبانی وَطی از دُبُر – گرایش خشک
تئوری لواط  ساده – یک به یک
تئوری لواط پیچیده – یک به چند، و چند به یک
تئوری لواط اَبَرپیچیده – چند به چند
آسیب شناسی لواط
سیر لواط در فیضیّه
نظریۀ کاربرد اجسام
کارگاه لواط
کارآموزی – قم / کهریزک
مسابقۀ مقاله نویسی در مبحث شیرین لواط – جایزۀ بورس تحصیلی آیت الله مصباح یزدی


قیژک کولی
مرداد  ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر