۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

نیروی انتظامی با باربی ها چه کرده است؟ (گزارش محرمانه با عکس) در خبرها آمده که در جهت ارتقای امنیت اخلاقی، نیروی انتظامی به بعضی مغازه ها حمله کرده و عروسکهای آمریکایی و غیر اسلامی باربی را دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کرده است.

وبسایت سیکی لیکس خبر می دهد که مأموران ناجا  باربی ها را به بازداشتگاهی در جنوب تهران منتقل کرده اند و به کمک مأموران وزارت اطلاعات مشغول ارشاد اسلامی آنها هستند.

سردار احمدی مقدم در این رابطه گفت « پاسخ جنگ نرم را با چیزی سخت می دهیم.» 

این هم عکسهایی از مراحل مختلف ارشاد:

هنگام دستگیری:

قبل از ارشاد:


در اوج ارشاد:


از سوی دیگر به علت تعداد زیاد باربی های بازداشت شده، برخی باربی ها را به قرار گاههای بسیج در شهرستانها و روستاها منتقل کرده اند تا بسیجیها و امت حزب الله آنها را ارشاد کنند. این هم عکسی‌ از عملیات طرح عفاف بسیج در استان مازندران:وبسایت سیکی لیکس در ضمن گزارش می دهد که وزارت ارشاد اسلامی برای مقابله با جنگ نرم باربی ها، طرحی در دست اجرا دارد که عروسکهای اسلامی زیر را تولید کرده و روانۀ بازار کند:

اکی کماندو، خدیجه خایه گیر و سکینه کس کوب که به فرشتگان جالیز هم مشهورند.


قیژک کولی
دی ١٣٩٠

۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

فیض پاشیهای مقام معظم رهبری بر سر مردم ایران


مقام معظم: « در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ موردی که انتخابات را ناسالم کرده یا نتیجه آن را تغییر داده باشد، وجود ندارد. »

تفسیرقیژک: منظور مقام معظم رهبری از « مورد »، رأی مردم است!
 
معادل فارسی: آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته.

نتیجۀ اخلاقی: هر کس رأی بدهد یا ناسالم است یا وجود ندارد.

اعتراف  قیژک: ما که وجود نداریم. اگه داشتیم، مقام معظم خیلی‌ وقت پیش رفته بود آنجا که عرب نی انداخت!قیژک کولی
دی ۱۳۹۰