۱۳۹۰ مرداد ۱۲, چهارشنبه

شکست رژیم زیر دست و پای خزان پیژامه پوش و یلان آب پاش؟


جوادان، خزان، آب بازان، درود!                  به ما شیطنت‌های تان ره‌ نمود
که در سرنگونی آخوندکان                           بسیجی‌، سپاهی، دگر دلقکان
چه حاجت به شورش، شعار، آتش است؟          که پیژامه و آفتابه بس است!


 قیژک کولی
مرداد ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر