۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

... شعرهای مقام معظم رهبری

دو بیتی زیر از سروده های آقای خامنه ای است ( بعله، هنر ایشان تنها در رهبری و نیابت امام زمان نیست، در کس شعر بافی هم سرآمدند - کاش به دوّمی بسنده می کردند):

می فروشی گفت کالایم می است        رونق بازار من ساز و نی است
من خمینی دوست می دارم که او       هم خـُم است و هم می است و هم نی است


( به قول ما ترکها « واه واه اَتلریمی تؤکدی! »)

پس از دست اندازی مجدّد دکتر مموتی به ریاست جمهوری، مقام معظم دو بیتی دیگری سرودند:

آنجلینا گفت رویم خوشگل است        مزّۀ لبهای من قند و هـِل است
من مموتی دوست می دارم که او      هم خـُل است و هم چل است و فلفل است


حالا که مموتی جفتک اندازی آغاز کرده است و خدا را هم بنده نیست، چه برسد به خ.ر. خدا، مقام معظم دوبیتی جدیدی آفریده اند:

احمدی پُررو و خیلی سرکش است     یار او اسفندیار جاکش است
ای که گویی او شعیب صالح است     خود بدان کس کش تر ازهر کس کش است


قیژک کولی
مرداد ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر