۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

پنج فاز سکس ناب اسلامی به فتوای آیت الله قزوینی سپوزمانی


اخیراً از مرجع تقلید جوان، آیت الله عظمی ابوالحسن قزوینی سپوزمانی، معروف به « حاجی ابولی » دربارۀ سکس ناب اسلامی استفتا کردم. فتوای داهیانۀ ایشان چنان ژرف و  استدلالاتشان چنان صادقانه بود که آنها را به شعر در آوردم تا شما عزیزان هم مستفیض گردید، شاید که به گلۀ رو به فزونی این شبان راه خدا بپیوندید. فقط زیاد به آیت الله نزدیک نشوید که عواقبش گردن خودتان است (عکس بدون شرح زیر را ببینید!) ما که با ایمیل استفتا کردیم (از ترس کونمان!) این هم فتوا و استدلالات مربوطه:  

گفتم او را « آیت الله جوان!                   سکس اسلامی چه باشد؟ کن عیان! »
گفت « قیژک! آفرین بر پرسشت!            چون بُوَد اندیشۀ پیر و جوان
ما فقط در کار روضه نیستیم                   حیطۀ ما هم کمر، هم زیر آن
سکس اسلامی بُوَد منظومه ای                 اندر آن چندین حکایت، داستان
سکس اسلامی نباشد قارت و قورت           فازها باشد درون آن نهان
پنج فازی بهر هر مؤمن که او                  یک به یک باید بر آن گردد روان
صیغه، عقدی، مُتعه، یا دافی خفن             او دل تک تک به دست آرد به آن
فاز اول، فاز خوب گفتمان                     اصطلاح فقهی اش هم: لاسمان
می چپانی مغز وی در زودپز                 می فرستیش از زمین تا آسمان
فاز دوم، فاز شیرینی بُوَد                      ماچ و موچی با نوازش: سایمان
فاز سوم، ورزش ماهیچه هاست              وقت محکمتر چلاندن: مالمان
عاقبت نوبت به حمله می رسد                حمله ای چون حملۀ رزمندگان
خمسه خمسه سیخ بر عرّاده اش              می بَرَد، می آورد بر کان و مان
می کند بالا و پایین، چپ و راست           میخ دین می کوبد او با گایمان
فاز پنجم، چون رسیدن بر خداست           فاز آه و آخ و آب و آیمان
آید آن با انتظاری پرثمر                       چون ظهور حضرت صاحبْ زمان
دستِ تخمک دستِ اسپرمی  نهد             دست حق با او بُوَد تا زایمان
این همه زحمت، عرق، آورد و بُرد         در ره اسلام باشد ای جوان!
فتح سنگرهای کفر و شرک وحَرب         مشت کوبیدن به پوز دشمنان
محو استکبار آمریکا و غرب                کوفتنْ چتر ولایت بر جهان
این نه کاری ساده، تخمی تخمی است       لشکری جانباز می خواهد! پس بدان:
رمز پیروزیّ دین در دو جهان               گایمان است، گایمان است، گایمان!

قیژک کولی
مهر ١٣٩٠

۱ نظر:

 1. این نه کاری ساده، تخمی تخمی است
  لشکری جانباز خواهد! پس بدان:
  رمز پیروزیّ دین در دو جهان
  گایمان بی، گایمان، گایمان !
  بی در بسیاری از گویش های فارس به معنی بود و هست بکار می رود

  پاسخحذف