۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

سیدعلی کلید دار، کلیدو اونجات بذار!مقام معظم رهبری به تازگی  فرمودند که کلید دار اصلی نظام هستند. اولاً معلوم شد که در کار کلیدداری هم مانند رهبری و نیابت امام زمان و شاعری (!) و غیره، کلاً ترکمان زده اند، چرا که میلیونها ایرانی از لای در زده اند به چاک و هنوز هم می زنند و آنهایی هم که داخل می شوند، همه جاسوسند!  

ثانیاً به ذهن من خطور کرد که ایشان فقط کلید نظام دستشان نیست. کلیدهای دیگری هم از دسته کلید بزرگشان آویزان است که جرینگ جرینگ شان همه جهان را گرفته است. چند تایشان که به ذهن این حقیر می رسد از این قرار است:

کلید بزرگترین شیره کش خانۀ جهان
کلید یکی از بزرگترین فاحشه خانه های جهان
کلید خطرناک ترین پیست اتوموبیل رانی جهان
کلید آلوده ترین باغ جهان که بیشتر درختانش را بریده اند و دریاچه اش را خشکانده اند 
کلید بزرگترین لات خانۀ جهان که طبیعتاً گنده لاتهای آن رهبرانش اند
کلید مادربه خطاترین جامعۀ کلاه برداران جهان (چه حکومتی، چه مدنی)
کلید یکی از بزرگترین گروههای بیکاران جهان
کلید بزرگترین مجامع متجاوزان به ناموس در جهان
کلید دومین سلـّاخ خانۀ جهان
کلید بزرگترین زندان سیاسی جهان
و یادم نرود:
کلید قفل شورت آهنی بانو خامنه ای!


در ضمن، اگر نمی دانستید مقام معظم شاعر هم هستند ( و چه (کس)شعرهای نغزی که نمی سرایند)، نگاهی به اینجا بیندازید:

http://gheyzhakekoli.blogspot.com/2011/08/blog-post_20.html


قیژک کولی
شهریور ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر