۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

آذربایجان دور اَیاغا!آذربایجان! عجب ایپۆن قیْریْلدی         ظالیم مالـّا ثروتـۆوه ویْریْلدی
ائله چاپدی، یئدی، قارنیْن دوْلدوردی    استعمارگر آبروسونا قیْسیْلدی
باغلارووی بیچیپ، مَچید سالدیْلار      زیْرزیْریندان اعصابلارون جیْزیْلدی
اورمیه ده گـٶزل گـٶلۆن قورودی      یئری چیْخیْپ، گۆن آلتیندا جیْریْلدی
یاراسینا دوز تـٶکۆلدی، اوْت یاندی     نامردلردن گـٶی اۆرَگی سیْخیْلدی
آذربایجان! دیللـَن مه سن نه اوْلار؟     خبر گـَلـَر جوانلارون قیْریْلدی
ثروتلرۆن غارت اوْلدی، قوتولدی       داغ باشیْندا بابک قله ن ییْخیْلدی
آذربایجان دور اَیاغا آمان دی!           بیردن گۆردۆن نه کی وارون ییْغیْلدی
 

قیژک کولی
شهریور١٣٩٠


تـۆرکی دیلی سئوَ نلر! بورادا بیر گـٶز گـَزدیرون:
محمود بالایه خداحافظ

http://gheyzhakekoli.blogspot.com/2011/06/blog-post_12.html

راهنمای رسم الخط ترکی آذری در ایران:
 یـ       بیر     یک
 یـْ       قیـْز    دختر
 ئـ       یئـر    زمین
 و       بوز    یخ
 وْ       توْز    گرد
 ۆ       اۆز    صورت
 ٶ       اٶز    خود

۱ نظر: