۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

عکسهای مضحکی از نمایش خیابانی بسیج ضد شورش در تهران


ببینید مملکت دست چه جانورهایی افتاده، انگار سیارهٔ میمونهاست!


قیژک کولی
آذر ۱۳۹٠

۲ نظر:

  1. این ها هرگز ایرانی نیستند ۔ ایرانی دستمالی که فلسطینی ها با آن طهارت گرفته اند هرگز دور گردنش نمی اندازه ۔ ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار میکند و پرچم ایران را با افتخار بالا میگیرد، اون سیخ های هندی ها هم روی کاله ایرانی نخواهد بود ، خمینی چون حندی زاده بود این علامت هندی ها را به ایران آورد۔

    پاسخحذف