۱۳۹۰ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

در باب شباهت گوز و آخوند


بیا قیژک بگوید چند و هم چوند                   شباهتهای بین گوز و آخوند
که هر دو پر صدا و جار و جنجال               ولی بی خاصیت مانند پوشال
هماره در مسیر باد گردند                          همه سوی دگر ناشاد گردند
طرفدارانشان اوباش و عامی                       نیابی بین شان یک فرد نامی
به هنگام خروج گوز و ملـّا                        به هر دو می شوی نیم خیز و دولـّا
سبکتر می شوی چون هر دو رفتند               که هر دو موجب دل درد و نفخ اند
شکم، یا زیر ِ آن، یا هر دو قاطی                 به غیر از این ندارند ارتباطی
اگر چیزی بگویی نغز و شیرین                   صدای هر دو سازد روحْ، چرکین
نمی یابی تو یک آخوندِ کم رو                    همان طوری که نـَبْوَد گوز ِ خوش بو
اگر هم هر دوشان گیرند قدرت                   بیفتد گند و گـُه در کار ملـّت
بباشد یک تفاوت بین آنها                          وزین رو گوز باشد بـِه ز ملـّا
که می گوزی تو مفت و بی مخارج              ولی  ملـّا  خورد مال و مدارج   


این شعر را به الهام از مطلبی در بلاگ دودوزه نوشتم:
http://dodoozeh.blogspot.com/2010/09/blog-post_18.html

قیژک کولی
مرداد ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر