۱۳۹۰ خرداد ۱۴, شنبه

ارتحالیدی


توصیه هایی برای گذراندن ارتحالیدی (= ارتحال + هالیدی) در جواب شکوه های یاران خسته:
 

بگو دردت، شنو درمان ز قیژک                   که بر تو ارتحالیدی مبارک
بگویی « بی حیا
تبریک نیه اُولدی!؟ »           بگویم تسلیت تبریک بیر اُولدی
« چه بیدادی در ایران و دمشق است! »         ولش کن! ارتحالیدی روعشق است
« دلم از جور و استبداد خون گشت! »          عـَرَق در ارتحالیدی بزن مـَـشت
« به هر جا سیْدعلی وان روی نحسش! »        بــِشاش در ارتحالیدی به عکسش
« وزارتخانه ها بی سرپرستند! »                 به تخمت! ارتحالیدی که بسته اند
« اسی محمود را شاید به گا داد! »               چه بهتر! ارتحالیدی شوی شاد
« ز ظلم سیْدعلی تا کی بسوزیم!؟ »               به ریشش ارتحالیدی بگوزیم
« پس این بی غیرتیها کی سرآید؟ »               رَگــَت (!؟) در ارتحالیدی برآید
« چو تهران، دوزخی کـِی بود در دهر!؟ »      برو در ارتحالیدی خزرشهر
« به مانتو روسری هستیم محکوم! »             سفر کن ارتحالیدی به بُدروم
« ملول از دیو و دد گشتم، بشر کو؟ »            برو در ارتحالیدی ابرقو
« ازاین بالاترین حالم به هم خورد! »            بخون در ارتحالیدی حسین کـُرد
« بگو قیژک چه شاید با دلی خون؟ »            بزن دف! ارتحالیدی بــِـتــِـرْکون!قیژک کولی
خرداد ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر