۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

به خونخواهی سحابی ها


ای سیّد جانی که کـُشی‌ پیری و فردا
در سوگ پدر نیز کـُشی‌ دختر او را
بر درگه هر بـُت که پرستی‌ دعا کن
تا در پی‌ تو، مرگ رباید سَبَق از ما


قیژک کولی
خرداد ۱۳۹۰

۱ نظر: