۱۳۹۰ فروردین ۴, پنجشنبه

دعای سال نو به پیشگاه ملت


یا مخّرب الکُخوخ کلاشان
یا مُسَرْو ِس الدّهان جلادان
یا مشوّش الخیال ملایان
لـَقـِّد* کونهم من الکشور ایران

* صیغۀ امر از مصدر « لقد زدن »


قیژک کولی
فروردین  ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر