۱۳۸۹ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

مانیفست قیژک کولی


رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طیف
نغمه در نغمه و هر نغمه به یاد یاران

قیژک کولی کوک است در این تنگی عصر

راست در پرده ی اندوه و مقام باران
می زند بی که نگاهی فکند برچپ و راست
رفته از دست و در افتاده زمستی از پای

رعد را عربده بگسسته ، ولی پیوسته
قیژک کولی در همهمه ای هایاهای هایاهای

پرده دیگر مکن و راه مگردان کولی
هم مگر همره این زخمه ی تند تو کند
دلی از گریه سبکبار در این تنگ غروب


شفیعی کدکنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر