۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

خرید عید


مصلحی گوساله           خرید که ترس نداره
خریدِ روز عیده            به خود ریدن نداره

پلیس ِ ضد شورش
کوچه به کوچه یورش
بسیجی ِ باتوم دار
سپاهی کلاش دار
شقشقۀ شوکرها
قارّ و قور موتورها

خریده این، خریده         خرید که ترس نداره
سکته زدن نداره           مصلحی گوساله

شعار توی مجلس
از دهن یه مُشت خرس
جنتی و هاف هافش
خاتمی و واق واقش
تازیهای ولایت
زده به جون ملت

بابا نیگا، خریده           این همه ترس نداره
خود شاشیدن نداره       مصلحی گوساله

« می گیریم ومی بندیم
با آمریکا می جنگیم
منافقو می کشیم
ناموسش هم می کُنیم
هرکی که رنگش سبزه
جاش تو گوره یا حبسه »

خودت گفتی خریده         ریزش سبز سریعه
چرا رنگت پریده؟          اَن تو کونت یخیده؟

بذار بگم چت شده
که خایه هات جفت شده

خرید، آره خریده           امّا نوع جدیده
خرید روز عید نیست      برای کفش و کیف نیست

خریدِ غیرت ماست
متاع، حرمت ماست
خون می دیم ومی خریم
شرافتو می خریم
جون می دیم و می خریم
حرّیتو می خریم

تو هم برو خرید کن
فکر جای ِ جدید کن
تو سوریه یا لبنان
ساحل عاج یا سودان
یه سوراخ بی نشان
امّا نه توی ایران

چون که دیگه نزدیکه
چیزی دیگه نمونده
تنبونتو می کَنیم
یه کم روغن می زنیم
اسناد استکبارو
برگهای اقراراتو
عمّامۀ دَه لاتو
همه رو لولش می کنیم
تا ته کونت می کنیم!قیژک کولی
اسفند ١٣٨٩

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر