۱۳۹۰ اسفند ۱۹, جمعه

تولد یک سالگی


رعد را عربده بگسسته ، ولی پیوسته
قیژک کولی در همهمه ای هایاهای هایاهای


قیژک کولی
اسفند ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر