۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

«حاجی فیروز»آبادی در بیت رهبری
ارباب خودم سَمبلی بَلِیکُن                 ارباب خودم سرتو بالا کن
ارباب خودم علی یه هـَـندی              ارباب خودم چرا نمی خندی؟

ارباب خودم رفتی توی لَک               بدخواهت کیه بش بزنم تک
ارباب خودم سید علی اخمو               خنّاق بگیره محمود بوگندو
به جون حاجی، بخوای می بُـرّم         جفت تخمهای این احمدی رو هم

ارباب خودم سید علی رعنا               ارباب خودم بزن « بفرما »
قرمه سبزی یا چلوکبابی                   یا رستوران اردک آبی
ارباب خودم سید علی جونم              هی غصه نخور، برات می گوزم

ارباب خودم احمدی پشمه                 من ترسم از این فتنۀ نرمه
ارباب خودم رفته بالا نبض               باز دوباره نیاد سونامی سبز!
ارباب خودم فشار خونم                   رفته روی بیست از ترس کونم
 
ارباب خودم نشیم ما رونده               از اینجا و از اون ورا مونده
ارباب خودم خودت دعا کن              وقت جیم شدن مارَم صدا کن
تق به توقـّی خورد عبا رو سر کن      تـُرکیش به دمشقو زود رزرو کن

ارباب خودم سَمبلی بَلِیکُن                ارباب خودم سرتو بالا کن
ارباب خودم سید علی کـَـتدی            ارباب خودم چرا نمی خندی؟


قیژک کولی
اسفند ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر