۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

فاکرانتخاب شد یا نه؟ مادرفاکر چی؟


رأی دادن خاتمی را ول کنید، فاکرانتخاب شد یا نه؟ مادرفاکر چی؟

غلط نکنم مادرفاکر بقیه منتخبین هستند.

ولی عجب کاندیدایی! عکس را ببینید. پدر و پسر ... ماشالله خانوادگی  فاکرند.

در ضمن توجه کنید روی پوستر نوشتند « عضو بسیج ».  با چنین اسمی معلومه ایشون کجای بسیجه!

یکی از دوستان می گفت این «عضو» بسیج اگر انتخاب هم بشه اوضاع از اینی که هست بدتر نمی شه، این همه عمله اکرۀ رژیم سی و خرده ای ساله که فاکر ملت ایرانند!  گفتم داداش از طرف خودت حرف بزن.


قیژک کولی
اسفند ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر