۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

استعفانامۀ محرمانۀ محمود احمدی نژاد


این نامۀ محرمانه  یکی دیگر از مدارک جالبی است که در سایت سیکی لیکس منتشر شده است:


کاپشنم کو؟
چه کسی بود
                صدا زد محمود؟
آشنا بود صدا؛ مثل زوزۀ زیر شغال به گوش سگ زرد
اعظم السادات در خواب است
و اسفندیار و ثمره، و قطعاً همۀ مردم شهر
شب خرداد به سنگینی یک تانک از روی سرم می گذرد
و تندبادی سخت از حاشیۀ سبز پتو خواب مرا می آشوبد
بوی فرار می آید
بالش من پر عربدۀ « سیکدیر!» سیّد علی است
صبح خواهد شد
وبه این کاخ پاستور
نوکر خامنه ای هجرت خواهد کرد
باید امشب بروم
من که تا دورترین کوره دهات، سفرهای خوش استانی کردم
حرفی از جبران این همه یارانۀ یامفت نشنیدم
هیچ دستی، گدایانه مگر، سوی من دراز نبود
کسی از دیدن کیکی زرد مجذوب نشد
هیچ کس توله سگی واق واقو را جلو دکان قصّابی جدّی نگرفت
من به اندازۀ یک سلــّول اوین دلم می گیرد
وقتی در تلویزیون می بینم مصباح
خایة الله قاتل فیضیّه
در دل  پر ضجّه ترین شهر زمین
فقه می بافد
چیزهایی هم هست ( نه از آن « چیز»هایی که موسوی می گفت! )
لحظه هایی پر اوج
مثلاً رئیس جمهوری دیدم
آنچنان محو رهنمون ملل عالم بود که دور سرش
هالۀ نوری زد
و شبی از شبها
سیّدی نورانی از من پرسید:
تا ظهورم چند ماه مانده است؟
باید امشب بروم
باید امشب چمدانی را
که به اندازۀ بودجۀ سالانۀ کشور جا دارد، بردارم
و به سمتی بروم
که حسابهای بانک سوییسم پیداست
رو به آن غرب مستکبر بد که همواره به من می غرّد
یک نفر باز صدا زد محمود!
کاپشنم کو؟


قیژک کولی
خرداد  ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر