۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

نداند کس که حالا گنده لات کیست؟


وزارتخانه‌ها بی‌ سرپرستند                    چه غم! محمود سکاندار هستند
وزیران با اجنه تانگو رقصند                 چو از ودکای قائم مست مستند
تورم چیست؟ بیکاری چه باشد؟              که مردم از خوشی‌ دیوانه هستند
دُکی یارانه‌ها کردند هدفمند                     نه مثل دیگران بی‌ خایه هستند
چو دولت حرف مجلس بُد به تخمش         همان بهتر که مجلس را ببستند
مشایی با بقیه در کش و قوس                 همه در انتظار ضرب شستند
ظهوری‌ها و این فن‌های مهدی                ولایت را به سختی دست بستند
ز هر سو جمع لاتان، ان کلفتان              زدند و پوز هم محکم بخستند
چنان گردن زنند و خون بریزند              که گویا تا ابد هم از الست اند
نداند کس که حالا گنده لات کیست؟         همه ملت بسی‌ سرگشته هستند
همان بهتر به یکدیگر بجستند                 که شاید پشت یکدیگر شکستند
خدایا! خود به این مردم کمک کن!          که از ظلم و ستم بی‌ پا و دستند
خوشا بر حال آنان چون که رستند           و یا آنان که نوشیدند و مستندقیژک کولی
اردیبهشت ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر