۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

مصلحی و واجبی!اظهارات اخیر وزیر لاطائلات، حیدر مشنگ مصلحی در باره گوگل:


قیژک کولی
بهمن ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر