۱۳۹۰ بهمن ۱۳, پنجشنبه

امام دوباره آمد!


عکسهای مراسم بازسازی ورود خمینی به تهران:
قیژک کولی
بهمن ۱۳۹۰

۲ نظر: