۱۳۹۱ فروردین ۱۴, دوشنبه

تاریخچه ای طنزآمیز از نامگذاری سیّدعلی بر سالها١٣٨٨ و ١٣٨٩:

سیّد بسی اصلاح در الگوی مصرف می کند
در مصرف تریاک خود همّتْ مضاعف می کند

دکتر تقلب کرده و چیزش ز سرمستی کنون
با سبک لزگی، رقصها بر تاقچه و رف می کند

با گـُه زدن در داخله، هم تر زدن در خارجه
دکتر، مدیریت شده، کاری مضاعف می کند

ملّت ز استبداد جانش بر لبش می آید و
سیّد به خ. ر. ، دکتر به ا. ن. هر دو مخفّف می کند

ناجا، سپاهیها، بسیجیها، بسی سرکوبها
آدم ز غیرتمندی مردم ولی کف می کند

١٣٩٠:

سیّد جهاد اقتصادی کرده و بر مملکت
لاانقطاع، اسهال با قیفی مجوّف می کند

دکتر به مجلس رفته پرسشهایشان پاسخ دهد
پس دور چیزش کلّ مجلس را مطوّف می کند

بس رشوه خواری دزدبازی شارلاتانی در میان
از این جهاد اختلاسی آدمی کف می کند

١٣٩١:

تولید: چینی، کار: افغانی و سرمایه: دوبی
سیّد حمایت از چه پشمی را موّظف می کند!؟

اوضاع ما بدتر ز بد می گردد و او در عوض
هر سال عیدی، بار ما مشتی مزخرف می کند

فحشا، جنایت، فقر و استبداد غوغا می کند
سیّد  ولی خنیاگری با دمبک و دف می کند

چفیه به گردن بسته احساس امامت می کند
هر کس که حرفی زد به کهریزک مشرّف می کند

آینده:

حسنی مبارک، بن علی، قذافی و بشّار اسد
سیّد علی! ملت تو را هم داخل صف می کند

مجلس، قضاییه، دُکی، وآن خبرگان رهبری
ملت دهان ِ جملگی، مفتی مسقّف می کند

ای دیکتاتور، جمع کن برو! پایان سلامت می کند
اردنگ بر کون تو را غیرت مکلّف می کند

ای دیکتاتور، جمع کن برو!
پایان سلامت می کند.قیژک کولی
فروردین ١٣٩٠ و ١٣٩١

۱ نظر:

  1. age shaer khodetunid kheili barikala!
    bazam dar monasebataye dige sher begid.
    kheili jaleb bud.

    پاسخحذف