۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

پاسخ مردافکن سپاه به پهپاد آمریکا: پـُخباد حزب الله!وب سایت سیکی لیکس خبر می دهد که متخصصین سپاه در پاسخ به
RQ170پهپاد سنتینل
که یک فروند آن به دست سپاه افتاده است، هواپیمای زیر را طراحی کرده اند:
ZRT14پـُخباد سنده دل

پهپاد سنتینل هواپیمایی بی سرنشین و هدایت پذ یر از راه دور است که برای عملیات شناسایی و پاکسازی به کار می رود؛ در حالی که پـُخباد سنده دل هواپیمایی بی مروت و « به به» ناپذیر حتی از راه نزدیک است که برای عملیات ایذایی و ایسالدی (در ترکی یعنی بو راه انداختن) به کار می رود.

روش تولید پـُخباد که اکنون به مرحلۀ تولید انبوه داخلی ِ داخلی (داخلی به توان ۲) رسیده است از این قرار است:

پـُخباد روزپرواز پس از صرف یک دیگ حلیم، دو قابلمه سیراب شیردون، سه پرس کله پاچه و شش نان سنگک با دو شیشه عسل و سه کیلو سرشیر، و پـُخباد شب پرواز پس از صرف چهار پرس چلوکباب مخصوص با یک کیلو پیاز و پنج شش کاسه ماست و موسیر و چهار لیتر دوغ و دو کیلو شیرینی تر توسط سردار فیروزآبادی:

برخی صاحب نظران معتقدند که انفجار تأسیسات سپاه در ملارد در اثر تولید ناخودآگاه یک پـُخباد توسط سردار فیروزآبادی رخ داده است. ایشان آن روز بعد از شرکت در مسابقۀ داربی همبرگرخوری با سردار نقدی، آمده بودند تا آزمایش موشک جدید قاره پیمای سپاه را در ملارد مشاهده کنند. صدای انفجار سردار را هول می کند و موجب بروز این پـُخبادِ ناخواسته می شود که متأسفانه باعث شهادت جابه جای سردارتهرانی مقدم شد. سردار شهید در آن لحظه پشت سردار فیروزآبادی سنگر گرفته بود که اگر احیاناً موشک قاره پیما منفجر شد، همۀ ترکشهایش را ایشان بگیرد (چی فکر می کردش، چی شد!)


قیژک کولی
آذر ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر